Warehouse Staff

 • Ha Noi
 • Executive
 • Full-time
JOB DESCRIPTION

Thực hiện các mảng công việc chức năng dưới đây với nguyên tắc chuẩn hóa, đơn giản hóa, tinh gọn, tập trung vào hiệu quả, đáp ứng hoạt động, phát triển của Công ty. 

 • Nhận và và giao hàng hóa vật lý với các đơn vị đối tác.
 • Điều phối việc giao vận đơn hàng theo thời gian cam kết.
 • Quản lý trạng thái giao vận đơn hàng để phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý phát sinh.
 • Nhận và lưu trữ chứng từ các đối tác, xác minh số liệu nhập xuất.
 • Thông báo và cung cấp các chứng từ cần thiết cho các bộ phận kịp thời và chính xác
 • Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.
 • Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
JOB REQUIREMENTS

Năng lực chuyên môn

 • Có khả năng phân loại, kiểm đếm, đánh giá thẩm định tình trạng hàng hóa.
 • Sắp xếp hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp theo đúng tiêu chuẩn.
 • Đảm bảo bàn giao đúng, đủ và kịp thời hàng hóa theo yêu cầu đơn hàng.
 • Xử lý và kiểm soát chứng từ, số liệu xuất/nhập.
 • Am hiểu và sử dụng thành thạo hệ thống quản lý hàng hóa.
 • Biết sử dụng, tra cứu và nhập dữ liệu đơn hàng trên hệ thống của công ty, đối tác.

Kỹ năng khác

 • Có khả năng tư duy, chủ động, linh hoạt trong xử lý công việc.
 • Cẩn thận, tỷ mỉ, các thao tác vật lý và hệ thống thành thạo, nhanh nhẹn, chính xác.
 • Am hiểu về luồng vận hành của hàng hóa và các đơn hàng phát sinh liên quan đến hàng hóa.
 • Có kỹ năng sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng: MS Word, Exel…
COMPENSATION AND BENEFITS
 • A chance to build a better life for Vietnamese
 • Attractive compensation package
 • Meal allowance
 • 13th salary and target incentive (fixed, 0-3 month salary)
 • Private health insurance financed by the company for employee and their family: cover for Vinmec and top hospitals in VietNam.
 • The preferences when using the services of the Vingroup’s member companies: Employee can benefit form Loyalty programs such as Vinpro/ Vinpro+, supermarkets Vinmart/ Vinmart+, Vinperal, Vinschool education system,ect
 • Team building/ Company trips, happy hour and B-day parties.
 • No dress code. It’s your choice to be confident and comfortable
 • Opportunities to join a diverse and inclusive team (our team proud to be a Vietnamese company) with talents from Google, LinkedIn, Amazon, EBay and many other top companies in Vietnam.
 • And many more…