VinID Sharing

SCRUM có gì thú vị?

SCRUM có gì thú vị? SCRUM được mô tả là như là một cuộc cách mạng trong việc xây dựng đội nhóm, làm việc tập thể, tối đa năng suất trong ngành phát triển phần mềm. Vậy thực sự SCRUM là gì và SCRUM có…

icon

Chúng tôi đang chờ bạn