Financial Services – Credit Risk Analyst

 • All Location
 • Executive
 • Full-time
JOB DESCRIPTION
 • Soạn thảo các chính sách và quy trình về quản lý rủi ro tín dụng, phòng chống gian lận.
 • Đánh giá và rà soát phân tích rủi ro cho các dự án/sản phẩm trước và sau khi đưa vào vận hành.
 • Thiết lập các báo cáo, dashboard monitor về các chỉ số rủi ro của toàn hệ thống và của từng doanh mục sản phẩm, dự án, đề xuất các phương án giảm thiểu rủi ro.
 • Thiết lập thư viện các dữ liệu đầu vào, quản lý các bộ nguyên tắc vận hành (business rule set) trong hệ thống kiểm soát rủi ro (decision engine).
 • Tạo kịch bản kiểm thử việc vận hành của hệ thống kiểm soát rủi ro (decision engine) cùng với các software engineer.
 • Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
JOB REQUIREMENTS
 • Thành thạo trong việc sử dụng hệ điều hành MS Access và Excel. Am hiểu các chương trình thống kê (SQL, SAS, PowerBI,…)
 • Có khả năng truyền tải ngôn ngữ một cách rõ rang và chuyển hóa các ý tưởng phức tạp thành ý đơn giản và dễ hiểu
 • Có kỹ năng giao tiếp ứng xử & tạo lập quan hệ tốt với các phòng ban liên quan
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề và định lượng tốt
 • Khả năng làm việc theo deadline và scrum team
 • Tinh thần chủ động cao, khả năng tập trung vào các chi tiết.
COMPENSATION AND BENEFITS
 • Good package, 13th salary, rewards for achievements, initiatives and good deeds
 • Annual leave: 15 – 20 working days/year and Other leaves/public holidays in accordance with the Labor Law of Vietnam
 • Periodic medical checkup, Health/Social Insurances & Bao Viet Insurance
 • Agile and International exposure working environment, no dress code (it’s your choice to be confident and comfortable)
 • Training courses: The Company will provide customized training courses according to business needs and upon your request
 • Team building, staff retreats and summer camp for excellent employees’ children
 • Gym area, football club, running club,