1D – Chuyên viên xử lý hàng đổi trả

  • Ho Chi Minh
  • Executive
  • Full-time
JOB DESCRIPTION

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Vị trí Chuyên viên Xử lý hàng đổi trả có vai trò quan trọng vì hiệu suất công việc của họ ảnh hưởng tới tốc độ lưu thoát xe chờ giải phóng hàng. Họ cũng là người kết nối giữa nhà vận tải và nhân viên data kho.

I. Nhiệm vụ chính

o Phụ trách nhận thông tin đơn hàng kiểm tra độ chính xác của thông tin (Số vận đơn, trạng thái đơn hàng)

o Phân loại lý do hàng hẹn/hủy (khách hàng từ chối, đặt sai đơn,….)

o Tổng hợp dữ liệu email cho kho xác nhận thông tin đơn hàng hẹn/hủy

o Làm việc với các đơn vị 3pls để cập nhật thông tin hàng ngày về tình trạng hàng hẹn và hủy về kho.

o Quản lý và giám sát hàng trả của NCC.

o Tổng hợp dữ liệu đơn hàng hẹn/hủy theo ngày.

o Lập báo cáo thống kê tỷ lệ đơn hàng hẹn,hủy/ tổng đơn đặt hàng trong ngày.

o Xử lý các sự cố trong quá trình nhập hàng ( Hàng thiếu, hư hỏng…)

o Duy trì và cải tiến các cơ chế để vận hành quy trình kho vận và trả hàng, bao gồm khảo sát và đo lường kiểm kê hàng trả lại/ kiểm soát hàng tồn kho.

o Xử lý các sự cố trong quá trình nhập hàng ( Hàng thiếu, hư hỏng…)

o Duy trì và cải tiến các cơ chế để vận hành quy trình kho vận và trả hàng, bao gồm khảo sát và đo lường kiểm kê hàng trả lại/ kiểm soát hàng tồn kho.

JOB REQUIREMENTS

II. Yêu cầu:

o   Tốt nghiệp ĐH, CĐ chính quy các ngành Kinh Tế, QTKD, Logistics

o   Thao tác thành thạo Excel, Word. Biết sử dụng: Power Piovt, Power Query là lợi thế.

o   Biết sử dụng các phần mền về quản lý kho và vận chuyển như WMS/SAP/TMS.

o   Am hiểu về kho vận, vận hành chuỗi Logistics, Thương mại điện tử

o   Kinh nghiệm ít nhất 2 năm vận hành về kho vận.

o   Khả năng để hiểu và đánh giá dữ liệu lý do hàng hẹn hủy, các đơn hàng sai trạng thái.

o   Hiểu và nắm được quy trình vận chuyển của luồng hàng hóa.

o   Khả năng làm việc nhóm, xây dựng và duy trì mối quan hệ  làm việc hiệu quả với nhiều người.

o   Khả năng giao tiếp, trình bày rõ rang

o   Trung thực, chịu trách nhiệm, dám dấn thân trong công việc.